Facebook Error
Szczegółowe informacje na temat projektu

NazwaSystem Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania – Kontrakt 1.
Szczegółowy opis projektu

Przedmiotem Umowy PPP jest:
? zaprojektowanie, wybudowanie, finansowanie oraz zarządzanie i utrzymanie kompletnej Instalacji Termicznego Przekształcania Frakcji Resztkowej Zmieszanych Odpadów Komunalnych w Poznaniu (ITPOK ? teren Miasta Poznań) o nominalnej wydajności przetwarzania odpadów komunalnych do 240 000 Mg na rok w technologii spalania odpadów w piecu rusztowym i wyposażonej w półsuchą instalację oczyszczania spalin, oraz,
? zaprojektowanie, wybudowanie, finansowanie oraz zarządzanie i utrzymanie instalacji do demontażu odpadów wielkogabarytowych o nominalnej wydajności przetwarzania odpadów do 10 000 Mg na rok (IDOW ? Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Suchym Lesie).

Zarejestruj się! Uzyskaj pełen dostęp do bazy.Wykres
Fundacja Centrum PPP
ul. Marszałkowska 55/73 lok. 72A, 00-676 Warszawa
tel. +48 22 825 70 76, fax +48 22 875 07 68
e-mail: biuro@centrum-ppp.pl
www.centrum-ppp.pl


made by iMarkus | Baza Projektów PPP © 2021