Facebook Error
Szczegółowe informacje na temat projektu

NazwaModernizacja mławskiej oczyszczalni ścieków
Szczegółowy opis projektu

Modernizacja mławskiej oczyszczalni ścieków. Modernizacji miałyby być poddane między innymi takie elementy jak piaskownik, zagęszczacze czy punkt zlewny. Zaprzestanie działań modernizacyjnych może spowodować, że ścieki będą gorzej oczyszczane, a oczyszczalnia nie poradzi sobie z dużą ilością osadu, który trzeba utylizować. W zakres umowy, opartej o ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym, wchodzić będzie oczyszczanie ścieków, eksploatacja i bieżące utrzymanie instalacji oczyszczalni ścieków.

Zarejestruj się! Uzyskaj pełen dostęp do bazy.Wykres
Fundacja Centrum PPP
ul. Marszałkowska 55/73 lok. 72A, 00-676 Warszawa
tel. +48 22 825 70 76, fax +48 22 875 07 68
e-mail: biuro@centrum-ppp.pl
www.centrum-ppp.pl


made by iMarkus | Baza Projektów PPP © 2021